Samodzielna walka o odszkodowanie to dość trudna i stresująca droga. Towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo często wykorzystują niewiedzę osób poszkodowanych i zaniżają wypłacane odszkodowania. Z pomocą przybywa wówczas kancelaria odszkodowawcza, której zadaniem jest analiza sprawy i uzyskanie odpowiedniej kwoty odszkodowania.

Pojęcie kancelaria odszkodowawcza

Kilkanaście lat temu firmy zaczęły specjalizować się w uzyskaniu odszkodowania za wypadki różnego rodzaju. W trakcie procesów sądowych firmy te korzystały z pomocy prawników. Dziennikarze zaczęli wówczas używać terminu „kancelaria odszkodowawcza„, który funkcjonuje do dziś. Kancelaria odszkodowawcza jest więc jednym z podmiotów, które zajmują się dochodzeniem odszkodowań w imieniu poszkodowanych. Firma zajmie się ustaleniem podmiotu, który jest zobowiązany do wypłaty należytego odszkodowania. Wspólnie z poszkodowanym ustali również wysokość roszczenia i jego charakter. Ustalone roszczenie zgłosi do towarzystwa ubezpieczeniowego lub innego organu. W razie konieczności kancelaria reprezentuje klienta przed sądem. Zadaniem kancelarii jest także odpowiednie udokumentowanie stanu faktycznego zdarzenia. Firma odszkodowawcza pozwoli bez stresu uzyskać odpowiednią wysokość wypłaty.

Pomoc firmy zajmującej się odzyskiwaniem odszkodowań

Kto może skorzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczej?

Ze wsparcia może skorzystać każda osoba, która doznała szkody osobowej lub majątkowej. Dotyczy to wypadków komunikacyjnych, kradzieży, zalania, katastrof budowlanych, wypadków w pracy, błędów medycznych, zdarzeń losowych lub pożaru. Do kancelarii bardzo często zgłaszają się osoby, które otrzymały zaniżone odszkodowanie. Firma odszkodowawcza może reprezentować również rodzinę osób zmarłych w wypadku lub będących w stanie wegetatywnym. Jedną z grup są także osoby mające prawo wnioskować o środki znajdujące się na subkoncie OFE lub ZUS zmarłego członka rodziny. Każda sprawa jest traktowana indywidualnie i analizowana dokładnie przez kilku specjalistów. Dzięki bogatemu doświadczeniu specjalistów z firmy Mura Investment każdy klient zostanie obsłużony w pełni profesjonalnie.

Mura Investment

Prawo odszkodowawcze jako obszar działania

Kancelaria odszkodowawcza działa zgodnie z obowiązującym prawem. Firmy ubezpieczeniowe bardzo często wykorzystują niewiedzę klientów i przyznają zbyt niskie odszkodowania. Bardzo często nie przyznają również niektórych świadczeń. Ustawodawca jasno określa, że sprawca ponosi odpowiedzialność za następstwa działania lub zaniechania. Zgodnie z art. 361 Kodeksu Cywilnego sprawca jest zobowiązany do odszkodowania. W wielu sytuacjach bardzo ciężko określić podmiot, który jest odpowiedzialny za szkodę. Kancelaria odszkodowawcza dysponuje doświadczonymi specjalistami, dzięki czemu rozwikła nawet najtrudniejsze sprawy. Obowiązkiem firmy odszkodowawczej jest dokładne zapoznanie się ze sprawą i ustalenie, czy roszczenia klienta są zasadne. Podczas dalszych działań kancelaria dochodzi odpowiedniej kwoty odszkodowania dla klienta.

Zadania firmy odszkodowawczej

Kancelaria odszkodowawcza prowadzi szeroki zakres działań. Celem wszystkich prowadzonych czynności jest uzyskanie satysfakcjonującego odszkodowania dla osoby poszkodowanej. Pierwszym etapem jest wsparcie w zebraniu kompletnej i dokładnej dokumentacji. Towarzystwa ubezpieczeniowe przyznają odpowiednie kwoty odszkodowania na podstawie przedstawionych przez klienta dokumentów. Muszą one ukazywać jak duże straty spowodowała szkoda wywołana przez sprawcę. Zadaniem poszkodowanego jest właśnie stworzenie kompletu dokumentów i dostarczenie ubezpieczycielowi. Bardzo często klienci nie wiedzą co powinno znaleźć się w takiej dokumentacji. Pomocna w tym zakresie będzie kancelaria odszkodowawcza, która jasno określi jakie dokumenty będą niezbędne. Specjaliści służą także pomocą w zdobyciu dokumentów. Firma odszkodowawcza będzie prowadzić negocjacje z ubezpieczycielem i stworzy wszystkie niezbędne pisma. Pracownicy kancelarii mogą reprezentować klienta przed sądem. Pomoc kancelarii odszkodowawczej jest zatem nieoceniona i kompleksowa.

Sprawdź ofertę dopłaty do odszkodowań

Zasady działania kancelarii odszkodowawczej

Wielu klientów szuka opinii na temat kancelarii odszkodowawczych i zastanawia się, w jaki sposób działają firmy tego typu. Kancelaria działa na zasadzie płatności za efekt. Wynagrodzenie zostanie więc pobrane dopiero na podstawie ustalonej z klientem prowizji. Dopiero gdy zostanie wypłacone odszkodowanie lub dopłata firma otrzyma wynagrodzenie. Dzięki partnerskiej współpracy klienci Mura Investment poczują komfort i nie muszą się obawiać wysokich kosztów. Nie trzeba bowiem płacić za weryfikację sprawy przed efektywnym zakończeniem.