Odszkodowanie to świadczenie, o które może ubiegać się osoba doznająca szkody. Pojęcie to odnosi się zazwyczaj do naprawienia uszczerbku majątkowego. Szkoda natomiast może odnosić się do dóbr chronionych prawem, które przybierają charakter majątkowy lub niemajątkowy.

Odpowiedzialność odszkodowawcza

Do odszkodowania można wziąć pod uwagę uszczerbek majątkowy w postaci dóbr lub interesów majątkowych poszkodowanego. Również uszczerbek niemajątkowy w postaci naruszenia zdrowia lub godności może być powodem do przyznania odszkodowania. Odpowiedzialność następuje w przypadku umyślnego lub nieumyślnego wyrządzenia szkody. W przypadku ustalania wysokości odszkodowania bardzo ważne jest właściwe ustalenie rozmiaru szkody, która została poniesiona. Jeśli poszkodowany przyczynił się do powstania szkody, to fakt ten zostanie wzięty pod uwagę podczas ustalania wysokości odszkodowania. Obowiązek naprawienia szkody w zależności od okoliczności i stopnia winy obu stron może zostać zmniejszony. Odszkodowanie może być uregulowane na różne sposoby: jako rekompensata pieniężna lub naprawienie szkody. Zasada zakłada, że to poszkodowany ma udowodnić poniesienie szkody i wskazanie dokładnej wartości.

Dopłaty do odszkodowań

Podział odszkodowań

Istnieją różne rodzaje odszkodowań, o jakie może ubiegać się poszkodowany:

  • z autocasco – obejmuje skutki kradzieży auta lub szkody całkowitej,
  • z OC – ubezpieczyciel przejmuje obowiązek naprawienia szkody majątkowej lub niemajątkowej,
  • z ubezpieczenia na życie – wypłaca się je rodzinie zmarłej osoby,
  • od banku – wypłacane klientom banku, którym udzielono nieprawidłowych informacji lub działano na ich szkodę,
  • od Skarbu Państwa – należy się osobom, które udowodnią nadużycia lub zaniechania dotyczące działań urzędników państwowych.

Dopłaty do odszkodowań

Najwyższe dopłaty do odszkodowań udaje się uzyskać z pomocą specjalistów, którzy zajmują się tym zawodowo. W wielu przypadkach osoba poszkodowana nie jest skupiona na uzyskaniu odszkodowania, np. ze względu na stan zdrowia. Niektórzy poszkodowani są w szoku lub zmagają się z depresją. Wówczas przyda się profesjonalna pomoc dotycząca uzyskania odpowiedniej wysokości odszkodowania lub dopłaty do już wypłaconego odszkodowania. Odszkodowanie wypłacone w odpowiedniej kwocie pozwoli zrekompensować poniesione szkody. Klienci często szukają firmy odszkodowawczej w wyszukiwarkach pod frazą „dopłaty do odszkodowań ranking„. Pozwoli to na znalezienie prawników lub kancelarii odszkodowawczych. Przedstawiciel powinien mieć wystarczające doświadczenie i wiedzę, aby móc prowadzić sprawę przed ubezpieczycielem i sądem. Doświadczonym specjalistom udaje się uzyskać najwyższe dopłaty do odszkodowań.

Sprawdź ofertę dopłaty do odszkodowań

Jak wygląda pomoc kancelarii odszkodowawczej?

Specjalista pomoże w analizie sprawy i zebraniu kompletnej dokumentacji. Doradca będzie w stanie określić jakiej wysokości odszkodowanie Ci się należy. Po dokonaniu analizy sprawy specjalista będzie wiedział do kogo należy wystąpić o odszkodowanie. Pełnomocnik stworzy roszczenia w Twoim imieniu i będzie prowadził negocjacje z zakładem ubezpieczeń lub innymi podmiotami. Dzięki znajomości wielu przypadków będzie w stanie określić zakres dodatkowo potrzebnych dokumentów i pomoże w ich uzyskaniu. Doradca upomni się o wszystkie świadczenia, które pozwolą uzyskać najwyższą dopłatę do odszkodowań. Doświadczone firmy na pewno znajdą się w rankingu dopłat do odszkodowań. Firmy ubezpieczeniowe często próbują zaniżyć kwoty odszkodowania nie wliczając do nich, np. kosztów dojazdu do placówek medycznych lub innych kosztów, które poniósł poszkodowany. Dobra kancelaria ma zespół specjalistów, którzy będą mogli reprezentować klienta na każdym etapie.