W wielu przypadkach towarzystwo ubezpieczeniowe zaniża wypłacone odszkodowanie. Zbyt mała kwota odszkodowania nie pokryje kosztów naprawy mienia lub leczenia pacjenta. W takim przypadku należy napisać odwołanie, które wymusi na ubezpieczycielu ponowne zapoznanie się ze sprawą.

Odwołanie od zaniżonego odszkodowania

Odwołanie od przyznanej kwoty odszkodowania możemy złożyć drogą pisemną, telefoniczną lub e-mailową. Choć czasu na złożenie odwołania jest dużo (3 lata) to jednak warto zająć się sprawą od razu. Lepiej pamiętamy wówczas szczegóły dotyczące zdarzenia. W skutecznym odwołaniu należy podać podstawę prawną oraz wszelkie informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. Do odwołania należy dołączyć uzasadnienie, a w nim wszystkie niezbędne informacje. Podane dodatkowych informacji może wpłynąć na zmianę wysokości rekompensaty. Dobrym rozwiązaniem jest dołączenie wszelkich rachunków na wizyty u lekarza czy części zamienne do auta. Firma ubezpieczeniowa ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi na odwołanie, a w niektórych przypadkach może ten czas wydłużyć do 60 dni.

Skuteczne odwołanie od decyzji ubezpieczyciela tylko z Mura Investment

Zaniżone odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu jest obliczane na podstawie tabel stworzonych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Dokładne informacje na temat przyznawanych kwot znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. W tabeli znajdziemy praktycznie wszystkie możliwe urazy. Firma ubezpieczeniowa podczas ustalania wysokości odszkodowania bierze pod uwagę opinie komisji lekarskiej oraz dokumentację medyczną dostarczoną przez pacjenta. Poszkodowany ma prawo odwołać się od wysokości przyznanego odszkodowania i poprosić o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Zanizone odszkodowanie

Zaniżone odszkodowanie

Jak uzyskać wyższe odszkodowanie na uszczerbek na zdrowiu?

Przed podjęciem działań dotyczących odwołania należy sprawdzić, czy nasze roszczenie nie jest bezpodstawne. Należy zapoznać się z warunkami ubezpieczenia, aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji i nie marnować czasu. Zazwyczaj wątpliwości dotyczące wysokości odszkodowania są zasadne. Zjawisko zaniżenia odszkodowania w przypadku uszczerbku na zdrowiu to bardzo częste zjawisko. Decyzje dotyczące odwołań pokazują, że poszkodowani otrzymują nawet kilka razy wyższe kwoty w porównaniu z tymi zaproponowanymi na początku. Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy doświadczonych specjalistów, którzy wspomogą poszkodowanego w trakcie każdego etapu. Kancelaria odszkodowawcza może również reprezentować klienta przed towarzystwem ubezpieczeniowym lub sądem. Nasz pracownik, który spotkał się z wieloma przypadkami zaniżonego odszkodowania będzie wiedział jak napisać odwołanie i uzasadnienie. Podpowie również jakie dokumenty załączyć do ponownego rozpatrzenia. Może okazać się, że wpływ na wysokość wypłaconej kwoty będzie miał szczegół, który został pominięty przez poszkodowanego.

Wybierz pewność i skuteczność. Skontaktuj się z nami!

Zaniżone odszkodowanie od PZU

Duże towarzystwa ubezpieczeniowe często zaniżają odszkodowania poszkodowanych. Sztab specjalistów będzie próbował udowodnić, że klient poniósł mniejsze koszty niż w rzeczywistości. W przypadku uszczerbku na zdrowiu może chodzić o interpretację, czy uraz jest trwały. Drugim punktem jest komisja lekarska, która często tylko na podstawie dokumentacji wydaje orzeczenie. Bardzo ważne jest, aby do odwołania dołączyć opinię komisji lekarskiej, która zbadała pacjenta. Należy dołączyć również wszelkie opinie lekarzy i faktury. W sytuacji wypadku samochodowego ubezpieczyciel będzie próbował zaniżyć wartość rynkową samochodu. To znacznie obniży kwotę, która zostanie wypłacona klientowi. W tym przypadku przyda się opinia i ekspertyza dokonana przez niezależnych specjalistów. Odszkodowanie za zgłoszony pożar lub zalanie mieszkania również będzie się odnosić do zaniżenia wartości mieszkania. Może się wiązać również z nie uznaniem części poniesionych kosztów. Zaniżone odszkodowanie Link 4 to również częsty problem klientów towarzystwa ubezpieczeniowego. W każdej z firm stosowane są różne metody zaniżania odszkodowań.

Zaniżone odszkodowanie za wypadek samochodowy

Wycena szkody zależy od tego, w jakim stopniu zostało uszkodzone auto i ile wyniesie jego naprawa. Ubezpieczyciele często stosują triki, które pozwolą znacznie obniżyć wysokość odszkodowania. Czasem towarzystwo ubezpieczeniowe uznaje szkodę całkowitą. Oznacza to, że koszt naprawy auta jest wyższy niż jego wartość rynkowa. Naprawa jest wówczas nieopłacalna, a wysokość odszkodowania obliczona będzie na podstawie różnicy w wartości samochodu przed wypadkiem i po. Wrak samochodu można bowiem sprzedać na części lub na złom. Wrak można sprzedać na specjalnie przeznaczonych aukcjach internetowych. Dla towarzystwa ubezpieczeniowego to duża oszczędność, ponieważ nie musi pokrywać kosztów naprawy auta. Po sprzedaży wraku samochodu poszkodowany powinien mieć pieniądze na zakup takiego samego auta. Zaniżone odszkodowanie OC szkody całkowitej wynika z niższej ceny katalogowej samochodu w porównaniu z ceną rynkową.

Zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy – odwołanie

Pogodzenie się ze szkodą całkowitą może okazać się zwyczajnie nieopłacalne. Pamiętajmy, że wyliczenie kosztów naprawy przez rzeczoznawcę i uznanie szkody całkowitej to tylko wstępny kosztorys. Towarzystwo ubezpieczeniowe zaproponuje wtedy wysokość odszkodowania. Pierwszym krokiem jest poinformowanie ubezpieczyciela, że nie zgadzamy się z przedstawioną decyzją. Klient może kwestionować wartość samochodu sprzed szkody i koszty naprawy, które są w rzeczywistości wyższe. Towarzystwa ubezpieczeniowe często proponują wykonanie naprawy z użyciem najtańszych części, które są jednak bardzo niskiej jakości. Bardzo często części podane w kosztorysach są niedostępne, a właściciel musi dopłacić do lepszej jakości części. Najważniejszą kwestią jest poinformowanie ubezpieczyciela o oczekiwaniach. Klient może kwestionować ceny przedstawionych w wycenie części oraz ich dostępność. Pomoc firmy specjalizującej się w uzyskiwaniu odszkodowań jest dobrym pomysłem. Fachowiec spojrzy na sprawę poprzez pryzmat swojego doświadczenia i może stworzyć odwołanie wraz z uzasadnieniem.

Charakterystyka dokumentu odwołania

W dokumencie należy podać swoje dane osobowe i wszelkie informacje dotyczące szkody. Należy wspomnieć także o kwocie, która została przyznana, a naszym zdaniem jest zaniżona. Dowodem zaniżenia będzie opinia biegłego rzeczoznawcy, który przedstawi faktyczną wartość pojazdu. W odwołaniu musimy zawrzeć wszystkie popełnione przez ubezpieczyciela błędy. Można wykazać również, że za zaproponowaną kwotę nie będziemy w stanie kupić podobnego auta. Dowodem mogą być oferty sprzedawców na portalach aukcyjnych. W kolejnej części odwołania należy wskazać o jaką wysokość odszkodowania wnosimy. Dobrą propozycją jest chęć ugodowego zakończenia sprawy. W piśmie możemy podkreślić fakt, że w przypadku braku zgody na wspomnianą kwotę udamy się na drogę sądową. Na złożenie odwołania mamy 3 lata, a w przypadku gdy doszło do popełnienia przestępstwa 20 lat.

Zaniżone odszkodowanie za zalanie mieszkania

W przypadku zalania mieszkania bardzo często wypłacone kwoty nie wystarczają na zakup materiałów budowlanych lub pokrycie kosztów prac remontowych. Niskie wypłaty spowodowane są tym, że ubezpieczyciel bardzo często nie uwzględnia prac, jakie należy wykonać, aby doprowadzić mieszkanie do stanu sprzed zdarzenia. W przestawionej kalkulacji uwzględnione zostaną najtańsze materiały lub zamienniki gorszej jakości od materiałów posiadanych przez poszkodowanego. Zaniżane są także koszty prac remontowych, które są niższe nawet o połowę od tych obowiązujących na rynku. W przypadku wystąpienia szkody należy od razu zgłosić ją do towarzystwa ubezpieczeniowego. Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności dobrze jest wykonać zdjęcia mieszkania. W wyznaczonym terminie przybędzie rzeczoznawca, a po sporządzeniu przez niego wyceny zostaje wydana decyzja. Kancelaria odszkodowawcza dokona ponownej weryfikacji sprawy. Sporządzony przez ubezpieczyciela kosztorys zostanie przekazany do biegłego rzeczoznawcy z zakresu budownictwa. Po otrzymaniu nowego kosztorysu kancelaria stworzy odwołanie. W przypadku braku wpłaty złożony zostanie pozew do sądu.