Pasażer, który doświadczył opóźnienia w locie lub jego odwołania może ubiegać się o odszkodowanie. Odszkodowanie za opóźniony lot – jego wysokość i okoliczności przyznania określa unijne rozporządzenie. Rozporządzenie reguluje, w jakich przypadkach przyznawane jest odszkodowanie i jaka jest jego wysokość.

Prawa pasażera

Rozporządzenie numer WE 261/2004 reguluje prawa pasażerów linii lotniczych. Opisane zostały obowiązki linii lotniczej w przypadku odwołania lotu, opóźnienia lotu, umieszczenia w niższej klasie i zaginięcia bagażu. Odpowiedzialnością mogą zostać obarczone tylko te linie lotnicze, które obsługują dany lot. W przypadku opóźnienia lotu pasażer ma prawo do uzyskania pomocy, zwrotu kosztów w zależności od długości opóźnienia i długości trasy. Linie lotnicze muszą zaoferować nieodpłatną pomoc, która obejmuje napoje, posiłki i zakwaterowanie (jeśli lot przełożono na kolejny dzień). Kwoty odszkodowań są opisane w przepisach i wynoszą:

  • w przypadku lotu do 1500 km: 250 euro,
  • w przypadku lotu powyżej 1500 km w obrębie UE i innych lotów od 1500 km do 3500 km: 400 euro,
  • w przypadku lotu powyżej 3500 km: 600 euro.
Opóźniony lot - 2 godziny

Opóźniony lot – 2 godziny

Odszkodowanie za opóźniony lot – 2 godziny

W przypadku opóźnienia lotu o co najmniej 2 godziny pasażer ma prawo do zwrotu kosztów biletu, innego połączenia z punktem docelowym podróży, posiłku i napojów. Przewoźnik powinien zaoferować pasażerowi jak najszybsze połączenie, nawet wykorzystując ofertę innej firmy. W przypadku opóźnienia lotu, które wynosi co najmniej jeden dzień linie lotnicze muszą zagwarantować zakwaterowanie. Pasażerowi przysługuje odszkodowanie za opóźniony lot poza UE realizowany przez linię europejską. Odszkodowanie za opóźniony lot (2 godziny) przysługuje pasażerom pod warunkiem spełnienia pewnych okoliczności.

Sprawdź ofertę dopłat do odszkodowań za opóźniony lot

Kiedy odszkodowanie nie przysługuje?

Na przewoźniku ciąży obowiązek udowodnienia, że lot został opóźniony lub odwołany przez nadzwyczajne okoliczności. Zaliczamy to nich: wojnę lub niestabilną sytuację polityczną, względy bezpieczeństwa, warunki pogodowe i niespodziewane usterki techniczne. Do okoliczności nadzwyczajnych nie zaliczamy czynników wewnętrznych, np. strajku pracowników. Odszkodowanie nie przysługuje, jeśli linie lotnicze poinformowały pasażera o utrudnieniach co najmniej 14 dni przed planowanym wylotem.

Złożenie reklamacji

Nie ma żadnych wymogów formalnych dotyczących składanych reklamacji. Wniosek o wypłatę odszkodowania może zostać złożony w każdym momencie, ponieważ przepisy nie przewidują żadnej daty granicznej. Klient może złożyć wniosek nawet przez e-mail. Linie lotnicze umieszczają na swoich stronach wzór wniosku do pobrania. Odszkodowanie za opóźniony lot Wizzair, Ryanair, Lufthansa to zazwyczaj minimum formalności, które klient załatwi online.

opóźniony lot - Lufthansa

opóźniony lot – Lufthansa

Pomoc specjalistów

Nasza kancelaria odszkodowawcza specjalizuje się w uzyskiwaniu odszkodowania za opóźniony lot poza UE. Specjaliści pomogą uzyskać odpowiednią wysokość odszkodowania za opóźniony lot 2 godziny oraz odszkodowanie za opóźniony lot Wizzair, Ryanair, Lufthansa. Nasi doradcy mają doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw, więc zajmą się wszelkimi formalnościami. Pomogą Ci dokonać analizy sytuacji i zebrać kompletną dokumentację dotyczącą opóźnienia. Specjalista stworzy odpowiednie pismo i w Twoim imieniu będzie walczył o najwyższe przysługujące odszkodowanie. Duże firmy bardzo często próbują wypłacić niskie odszkodowania, aby nie narażać się na koszty. Doświadczony specjalista oceni jak wysokie odszkodowanie powinno zostać przyznane i będzie egzekwował prawa klienta. Pełnomocnik może występować w imieniu klienta na każdym etapie postępowania.