Zastanawiasz się jak zgłosić szkodę do ubezpieczyciela? Nawet chwila nieuwagi może oznaczać spowodowanie wypadku, który może przynieść groźne konsekwencje. Szkoda to nie tylko strata pieniędzy, ale również duży stres. Szkodę należy jak najszybciej zgłosić do towarzystwa ubezpieczeniowego, które ustali wysokość odszkodowania. Warto przeczytać nasz poradnik, aby dowiedzieć się, co zrobić w przypadku szkody i jak zgłosić ją do towarzystwa ubezpieczeniowego.

Czy oświadczenie jest konieczne?

Najlepszym rozwiązaniem jest spisanie oświadczenia o przyznaniu do winy. Spisując oświadczenie, unikniemy wizyty policji i zaoszczędzimy czas. Sprawca kolizji nie otrzyma mandatu i punktów karnych za spowodowanie zdarzenia. Każdy kierowca powinien wozić ze sobą wzór oświadczenia, aby w razie potrzeby móc z niego skorzystać. Jeśli żadna z obecnych osób nie ma takiego wzoru, można sporządzić własne oświadczenie. Musi ono zawierać wszystkie niezbędne informacje:

 • dane na temat uczestników zdarzenia: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu,
 • prawo jazdy uczestników wypadku: numer, datę ważności, kategorię i organ, który je wydał,
 • miejsce zdarzenia, godzinę i datę,
 • pojazdy uczestników wraz z podaniem marki, numeru rejestracyjnego i kraju rejestracji,
 • towarzystwa ubezpieczeniowe,
 • zakres uszkodzeń w pojazdach,
 • skutki i wszelkie okoliczności zdarzenia.
 • świadkowie: ich dane personalne i numer telefonu,
 • podpis poszkodowanego i sprawcy kolizji.

Wzór oświadczenia o zdarzeniu drogowym

Co zrobić po wystąpieniu szkody?

Zgadzając się na spisanie oświadczenia, trzeba sprawdzić, czy sprawca kolizji ma wykupione ubezpieczenie OC. Jest to wyjątkowo ważne, ponieważ od tego zależy dalsze postępowanie. Pierwszy krok w celu zgłoszenia szkody to kontakt z towarzystwem ubezpieczeniowym sprawcy kolizji. Jeśli występuje konieczność holowania dobrze poinformować o tym fakcie TU, które może zaproponować pomoc drogową. Przed zabraniem samochodu można zrobić zdjęcia szkody. W przypadku dość małych uszkodzeń można kontynuować jazdę samochodem i zgłosić szkodę będąc w domu.

Co zrobić po wystąpieniu szkody

Co zrobić po wystąpieniu szkody

Jak zgłosić szkodę do ubezpieczyciela?

Szkodę można zgłosić na kilka sposobów. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują różne drogi zgłaszania szkód:

 1. telefonicznie: konsultant zapyta o wszelkie informacje, które muszą się znaleźć w zgłoszeniu,
 2. osobiście: zrobimy to w placówkach towarzystwa ubezpieczeniowego,
 3. online: tutaj do wyboru masz formularz na stronie internetowej lub chat,
 4. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 5. pisemnie.

Najczęstszym wyborem klientów jest zgłoszenie szkody online, które nie wymaga wychodzenia z domu. Informacje na temat szkody można przedstawić w dowolnym czasie i dowolnym miejscu. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują możliwość zgłoszenia szkody przez aplikację mobilną.

Sprawca kolizji nie ma OC: co należy zrobić?

Mimo obowiązku wykupienia polisy OC nie każdy kierowca ją ma. Postępowanie na miejscu kolizji będzie dokładnie takie samo jak w przypadku wykupionego ubezpieczenia OC. Spisuje się wówczas oświadczenie i zawiera wszystkie niezbędne informacje. Z oświadczeniem należy udać się do dowolnego towarzystwa ubezpieczeniowego oferującego ubezpieczenia OC. Pamiętaj, że żadne TU nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia szkody. Wystarczy zgłosić szkodę i oczekiwać na wypłatę odszkodowania. Różnica jest jednak taka, że środki wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. To podmiot pomagający poszkodowanym przez sprawców bez ważnego ubezpieczenia OC.

Czas na zgłoszenie szkody

Szkodę warto zgłosić jak najszybciej. Pamiętamy wtedy wszelkie informacje dotyczące zdarzenia. Oznacza to również szybsze uzyskanie odszkodowania. Do czasu zgłoszenia szkody nie można dokonywać żadnych napraw. Na zgłoszenie szkody masz 3 lata, a towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni na likwidację szkody i wypłatę odszkodowania. Jeśli zaproponowana rekompensata jest zbyt niska, nie musisz akceptować decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego. Możesz złożyć reklamację i wskazać w niej, z czym dokładnie się nie zgadzasz. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni na analizę odwołania. W skomplikowanych sprawach można przedłużyć ten czas do maksymalnie 60 dni. Możesz również zwrócić się do profesjonalnej firmy zajmującej się dochodzeniem odszkodowań.

Wybierz pewność i skuteczność. Skontaktuj się z nami!

Likwidacja szkody z AC

Jeśli masz ubezpieczenie AC, a sprawca nie ma ważnego OC, można zlikwidować szkodę z autocasco. Pamiętaj, że nie oznacza to jednak utraty zniżek czy dodatkowych kosztów. Wszelkie koszty pokryje wówczas Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. UFG ma 30 dni na wypłatę odszkodowania, a likwidacją szkody zajmuje się ubezpieczyciel, do którego się zgłosiłeś.
Kolizja czy wypadek?

Po wystąpieniu zdarzenia upewnij się, czy masz do czynienia z kolizją, czy wypadkiem. Sprawdź, czy żadnej z osób nic się nie stało. Jeśli na skutek zdarzenia doszło tylko do szkód materialnych, to masz do czynienia z kolizją. Wypadek ma miejsce wtedy, gdy są osoby ranne lub zabite. Przy kolizji wystarczy spisać oświadczenie podpisane przez sprawcę i poszkodowanego. Jeśli mamy do czynienia z wypadkiem trzeba zawiadomić policję. Sporządzona przez policję notatka i oświadczenie będzie podstawą do zgłoszenia szkody do towarzystwa ubezpieczeniowego.