W przypadku wypadku samochodowego kierowca ma prawo ubiegać się o odszkodowanie z OC sprawcy. Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują wówczas rekompensatę pieniężną na naprawę samochodu. W niektórych przypadkach konieczne okaże się orzeczenie szkody całkowitej. W przypadku jej orzeczenia warto dokonać uważnej analizy przedstawionej wyceny, ponieważ towarzystwa ubezpieczeniowe często zaniżają wartość pojazdu. Poszkodowany może wówczas złożyć odwołanie.

Czym jest szkoda całkowita?

Najprościej ujmując to sytuacja, w której towarzystwo ubezpieczeniowe uznaje naprawę samochodu za nieopłacalną. Jeśli koszty naprawy auta znacznie przewyższają jego wartość rynkową, mówimy o szkodzie całkowitej. Drugą możliwą przyczyną są bardzo duże zniszczenia samochodu, których nie da się po prostu przywrócić do stanu sprzed wypadku. Szkoda całkowita może być rozliczana także z Autocasco i może dotyczyć również kradzieży samochodu. W przypadku rozliczania szkody z Autocasco wysokość odszkodowania odpowiada gwarantowanej sumie ubezpieczenia. Rozliczanie z AC oznacza zazwyczaj odszkodowanie w wysokości od 60% do 80% wartości pojazdu.

 

Skuteczne odwołanie od decyzji ubezpieczyciela tylko z Mura Investment

Co z wrakiem przy szkodzie całkowitej?

W przypadku rozliczenia szkody jako całkowitej zgodnie z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego towarzystwo ubezpieczeniowe powinno pomóc w sprzedaży samochodu za kwotę wspomnianą w rozliczeniu szkody. Właściciel samochodu nie musi jednak skorzystać z tej pomocy. Może okazać się, że towarzystwo ubezpieczeniowe zaniży wartość wraku, należy wówczas odwołać się od przedstawionej decyzji. Firmy ubezpieczeniowe mogą zamieścić wrak samochodu na specjalnych aukcjach. Właściciel samochodu może oczywiście zezłomować samochód bez udziału firmy ubezpieczeniowej. Warto wtedy skorzystać z pomocy firmy, która oprócz zezłomowania wystawi dokumenty wyrejestrowania pojazdu.

Ile odszkodowania dostanę przy szkodzie całkowitej?

Pamiętajmy, że przygotowana przez ubezpieczyciela wycena nie oznacza ostatecznej wysokości odszkodowania. Przedstawiony dokument należy dokładnie przeanalizować. Analizę rozpoczynamy od weryfikacji wartości pojazdu sprzed szkody, ponieważ jest to często zaniżana wartość. Likwidator szkody powinien wziąć pod uwagę np. dodatkowe wyposażenie samochodu lub niski przebieg. Wycenę warto skonsultować z zaufanym warsztatem. Jeśli szkoda niesłusznie została uznana za całkowitą, można odwołać się od decyzji ubezpieczyciela i żądać od niego finansowania naprawy samochodu.

szkoda całkowita odwołanie

szkoda całkowita odwołanie

Odwołanie ws. szkody całkowitej

Wiele firm ubezpieczeniowych przedstawia bardzo niekorzystną pierwszą wycenę. Jeśli nie zgadzasz się z przedstawioną wyceną, możesz napisać odwołanie, na stworzenie którego masz nawet 3 lata od powstania szkody. Pismo zawierające odwołanie należy złożyć w taki sposób, aby uzyskać potwierdzenie odbioru. Odwołanie musi zawierać numer szkody oraz wskazanie, dlaczego przedstawiona wycena jest nieprawidłowa. Do pisma należy dołączyć dokumentację, która zawiera opinię rzeczoznawcy lub faktury za naprawy. Pomocne będą wszelkie dokumenty, które pozwolą wykazać prawidłową wartość samochodu. Pamiętajmy, że dla ubezpieczyciela bardziej opłacalne jest orzeczenie szkody całkowitej więc często będą prowadzić tego typu działania.

Wybierz pewność i skuteczność. Skontaktuj się z nami!

Szkoda całkowita z OC, a naprawa samochodu

W szkodzie całkowitej właściciel samochodu otrzyma odszkodowanie, które jest różnicą między wartością nieuszkodzonego pojazdu a wartością wraku po wypadku. Często jednak mimo orzeczenia szkody całkowitej właściciel samochodu zastanawia się nad naprawieniem samochodu. Pamiętajmy jednak, że szkoda całkowita została orzeczona zarówno ze względu technologicznego, jak i ekonomicznego. Aspekt technologiczny oznacza brak możliwości doprowadzenia samochodu do stanu, który oznacza jego bezpieczne użytkowanie. Aspekt ekonomiczny oznacza natomiast całkowitą nieopłacalność naprawy. Naprawa samochodu w przypadku szkody całkowitej jest zatem dość ryzykowna i oznacza często konieczność wyłożenia części środków na naprawę z własnej kieszeni. Uszkodzony pojazd mimo dokonania szeregu napraw może stanowić zagrożenie w ruchu drogowym. Używane do naprawy części są często zamiennikami słabszej jakości.